דין וסמכות שיפוט
הדין החל על תנאי שימוש אלו ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם, לרבות פרשנותם, הינו דיני מדינת ישראל בלבד. לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב-יפו תהא סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לדון בכל סכסוך ו/או שאלה משפטית בקשר עם תנאי שימוש אלה ו/או כל מחלוקת בעניין האתר והשימוש בו. אם יוחלט על ידי בית משפט בעל סמכות שיפוטית קבילה כי הוראה מכלל הוראות תנאי השימוש אינה תקפה ו/או אינה אכיפה אזי הוראה זו תחשב כמבוטלת. הדבר לא יפגע בתוקפן של יתר ההוראות המופיעות בתנאי השימוש, אשר יישארו בתוקף מלא.

יצירת קשר
לבירורים או שאלות בעניין תנאי שימוש אלה, ניתן ליצור קשר עם פיפלביז באמצעות טופס יצירת הקשר באתר או באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לכתובת המופיעה בעמוד הבית באתר או בדואר רגיל בכתובת: רח’ דובנוב 10, תל אביב.