יש כמה עקרונות שגורמים לעובד להתרחק מהמנהל שלו או להתקרב אליו ולרצות בחניכתו.  בפיתוח מנהלים ובמיוחד כשמדובר במנהלי מכירות,...