הוכחה חברתית היא הליכה על חבל דק: שימוש נכון בה יקדם את הפגישה מאד ומצד שני, הדגמה שגויה תהיה...