הדרכת מכירות לארגונים היא לא רק הזדמנות לקבל תכנים חדשים אלא גם לבחון את התנהגות אנשי המכירות, הגישה שלהם,...

1